Вземи ваучер на стойност 20лв. при покупка над 100лв. през април 2021г.

Пазарувай на стойност над 100 лв. в периода от 1 до 30 Април  на WWW.AYAKIDS.BG и ще получиш ваучер на стойност 20лв., който можеш да използваш за следваща покупка до 31.05.2021г.

- Стойността от минимум 100лв за покупка, означава стойността на поне една поръчка, направена от един клиент да е над 100 лв. /без куриерските разходи/. В кампанията се включват всички поръчки над 100 лв. направени от разстояние, независимо дали са направени директно чрез онлайн магазина ни, находящ се на www.ayakids.bg, по телефона или чрез друг релевантен канал на комуникация.

- Ваучерът се предоставя под формата на промо-код след къто дадена поръчка бъде получена от клиента чрез съобщение на посочен от него телефонен номер. Върнати поръчки се изключват от кампанията. Ако клиентът вече е получил промо-код и впоследствие върне артикулите от поръчката, довела до получаване на промо-код, този код ще бъде анулиран. Допуска се замяна на артикули от съответната поръчка.

- Промо-кодът се предоставя еднократно за поръчка на 100лв., направена от един клиент в периода от 1.04 до 30.04.21г. и може да бъде използван само веднъж.

- Промо-кодът може да бъде използван до 31.05.21г. и не може да бъде разменен за паричната равностойност. 

- Използването на промо-кода не е свързано с минимален размер на съответната покупка. В случай, че клиентът реши да използва промо-кода си за артикул с цена под 20лв., то разликата в стойността се губи. 

- Промо-кодът трябва да бъде използван за една покупка/поръчка. Не се допуска частичното му разходване.

- В случай, че промо-кодът не е използван до 31.05.21г., той става невалиден.

Общи условия:

 1. Организатор на кампанията е Ая Кидс ЕООД и тя се провежда на територията на република България. Участниците в кампанията са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на кампанията („Официални правила“). Официалните правила на кампанията са достъпни по време на целия период на тази страница на сайта www.ayakids.bg/. Организаторът на кампанията има право да допълва или променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им в интернет страницата:www.ayakids.bg
 2. Продължителност на кампанията : от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.
 3. Участието в кампанията е обвързано с покупка. В кампанията могат да участват всички физически лица на възраст над 18 г. и всички юридически лица с изключение на служителите на Ая Кидс ЕООД.
 4. Организаторът има абсолютното право да прекрати кампанията във всеки един момент, съгласно точка 1, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.
 5. Участвайки в кампанията , участниците приемат и се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.
 6. Награда в кампанията: Един ваучер за пазаруване на стойност пo 20 лв., който може да бъде използван само на www.ayakids.bg.
 7. Ваучерът може да бъде използван от деня на нейното получаване до 31.05.2021 г. вкл. но не по-късно от посочената от Организатора дата. Клиентът има възможност да доплати сума извън стойността на ваучера и да закупи продукти на стойност над съответната сума.
 8. Предоставяйки имейла и телефонния си номер участникът, се съгласява да получава маркетинг съобщения за в бъдеще от Ая Кидс ЕООД. В последствие може да заяви отказване от такива.
 9. Промо-кодът ще бъде предоставен чрез Viber съобщение, по и-мейл или друг подходащ начин уточнен между клиента и служител на Ая Кидс ЕООД.
 10. Промо-код няма да бъде предоставен или ще бъде анулиран, ако вече е изпратен на клиента, който се опита да наруши правилата. Нарушението изрично включва действия за:
  1. Анулиране на покупка/поръчка след нейното подаване.
  2. Отказ от получаване на пратката с поръчка, включена в кампанията без основателни и обективни причини - допуска се замяна на продукти, при спазване на условията за замяна и връщане.
  3. Невъзможност за установяване на контакт при потвърждаване на поръчката.
  4. Всяко друго действие, което променя механизма за участие.                                                           

11. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12. Включвайки се в настоящата кампания, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Ая Кидс ЕООД, само за цели свързани с тази томбола, както и с дейността на фирмата. Данните няма да бъдат преотстъпвани на трети страни.

13. Организаторът на томболата не е длъжен да води кореспонденция за неразумни претенции при разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

14. При евентуално възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“в информационните системи, които възпрепятстват нормалното използване на промо-кода, клиентът носи отговорността да се свърже с организатора не тел: 0882044228 за докладване и разрешаване на проблема.

15. Евентуално възникнали спорове между организатора на томболата и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай – чрез намесата на компетентните органи.

16. Организаторът на томбмолата не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален имейл адрес и телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор.

17. Организаторът не носи отговорност за неизползвана награда поради форсмажорни обстоятелства.

Сравнение на продукти